História

História hradu je bohatá siaha do stredoveku, no osídlenie hradného kopca a jeho využívanie na obranné účely je o mnoho staršie.

Jeho príbeh je poprepletaný a tak môžeme stopy po jeho príbehu nájsť aj na ďalších miestach.

Viac

Osobnosti

Biskup korunujúci dvoch uhorksých kráľov, lúpežní rytieri, či veliteľ kráľovej stráže, títo všetci pochádzali z Bystrice. No nielen oni, ale aj mená ďalších významných ľudí sa spájajú s Považským hradom

Viac

Stopy v okolí

Príbeh hradu na ňom nekončí. Jeho pôsobenie vidno na ďalekom i blízkom okolí.

Či už je to náhrobok Podmaniského v Považskej Bystrici, časť sarkofágu v Dolnej Súči, panstvo v maďarskom Aszode, kaštiele pod hradom, či Artikuly, na veľa miestach ho nájdeme.

Viac

Stavebný vývoj

História hradu je bohatá siaha do stredoveku, no osídlenie hradného kopca a jeho využívanie na obranné účely je o mnoho staršie.

Jeho príbeh je poprepletaný a tak môžeme stopy po jeho príbehu nájsť aj na ďalších miestach.

Viac

OSOBNOSTI

Ján Podmanický
bol záhrebský biskup. Bratislavský župan (1510 – 1512). Diplomat a dôverný poradca panovníka Vladislava Jagelonského. Bol patrónom bystrického kostola. viac

Štefan Podmanický
bol nitriansky biskup (od roku 1512) a jeden z prvých šíriteľov protireformácie. Ako najstarší biskup monarchie korunoval dvoch kráľov Jána Zápoľského a Ferdinanda I. viac

Michal Podmanický
bol členom dvora Jagellonských. Slúžil ako komorník Ľudovíta Jagelovského, neskôr bol kapitánom kráľovej osobnej stráže. Zúčastnil sa bitky pri Moháči, z ktorej sa však už nevrátil.

Ján Podmanický ml.
bol lúpežný rytier, za verné služby dostal od Zápoľského usadlosť vo Vesprímskej stolici v Sedmohradsku.

Rafael Podmanický
bol lúpežný rytier, v roku 1554 sa stal županom severnej časti Trenčianskej stolice. V kostole v Považškej Bystrici sa nachádza jeho náhrobok - časť sarkofágu. Počas boja o trón sa pridal spolu s bratom Jánom k Zápoľského strane, ktorá bojovala proti "protikráľovi" Ferdinandovi I. Habsburgskému. viac

Alojz Medňaský
Autor cestopisu Malebná cesta dolu Váhom, istý čas dokumentoval aj Považský hrad.

Jozef Könyöki
Profesor kreslenia, reštaurátor zakladateľ a dlhoročný riaditeľ mestského múzea v Bratislave sa vo svojom výskume venoval problematike Považského hradu.

Aurel Rutšek
Absolvent právnickej akadémie v Bratislave. Od roku 1918 pôsobil ako slúžny úradník v Žiline a v rokoch 1923-1929 pôsobil aj v Kysuckom Novom Meste ako okresný náčelník. Venoval sa systematickým dejinám a topografii Považskej Bystrice a Kysúc. V rukopise zanechal práce ako prvá kromika Považskej Bystrice, kde zoradil dokopy po prvý krát ucelený obraz o histórii mesta, či O sanácii hospodárstva okresov zamorených alkoholizmom, o Kysuckom Novom Meste z hľadiska sociálno-zdravotného, a iné. Pravidelne prispieval do časopisov Kysucké hlasy a Naše hlasy. Bol predsedom a čestným členom viacerých kultúrnych a sociálnych spolkov. V roku 1925 napísal knihu O Kysuckom Novom Meste a jeho okolí.viac


Ak padli kultúry, spoločnosti či civilizácie, vždy to malo jeden spoločný znak. Zabudli, odkiaľ prišli. (Carle Sandburg 1878-1967)

© 2014 | Združenie hradu Bystrica

Vytvorené pomocou šablóny Romax z www.themesline.com