História

História hradu je bohatá siaha do stredoveku, no osídlenie hradného kopca a jeho využívanie na obranné účely je o mnoho staršie.

Jeho príbeh je poprepletaný a tak môžeme stopy po jeho príbehu nájsť aj na ďalších miestach.

Viac

Osobnosti

Biskup korunujúci dvoch uhorksých kráľov, lúpežní rytieri, či veliteľ kráľovej stráže, títo všetci pochádzali z Bystrice. No nielen oni, ale aj mená ďalších významných ľudí sa spájajú s Považským hradom

Viac

Stopy v okolí

Príbeh hradu na ňom nekončí. Jeho pôsobenie vidno na ďalekom i blízkom okolí.

Či už je to náhrobok Podmaniského v Považskej Bystrici, časť sarkofágu v Dolnej Súči, panstvo v maďarskom Aszode, kaštiele pod hradom, či Artikuly, na veľa miestach ho nájdeme.

Viac

Stavebný vývoj

História hradu je bohatá siaha do stredoveku, no osídlenie hradného kopca a jeho využívanie na obranné účely je o mnoho staršie.

Jeho príbeh je poprepletaný a tak môžeme stopy po jeho príbehu nájsť aj na ďalších miestach.

Viac

STAVEBNÝ
VÝVOJ

Pôdorys má tvár klinu. Svoj dnešný rozsah z väčšej časti nadobudol pravdepodobne na prelome 13. a 14. storočia. Západnú časť chráni vysoká hradba zosilnená dvoma mohutnými hranolovými vežami. Severná bola vysunutá a chránila hradnú bránu, neskôr zamurovanú. Na východnej chránenej strane sa nachádzali paláce, v renesancii prestavané. Na najvýchodnejšom cípe sa pravdepodobne nachádzala kaplnka. Dnes je táto časť eróziou najviac ohrozená. V renesancii boli dostavané budovy k vnútornému obvodu hradby a parkan na západe a juhu. V tomto období tiež vznikla severná polkruhová bašta na zabezpečenie nového vstupu. Neskôr v 17. storočí bol hrad rozšírený o opevnený val. Približný stavebný vývoj podľa staršej literatúry, (presnejšie údaje budú doplnené po ukončení stavebno-historického výskumu realizovaného p. M. Bónom)

(Prelom 13.-14. storočia, 14. st., 15. st., 16. st.)

Rozšírená verzia Enlarged version


Pamiatky národov sú všetky protestmi proti ničote po smrti, podobne ako sú sochy, písmo, i samotná história. (Lew Wallace 1827-1905)

© 2014 | Združenie hradu Bystrica

Vytvorené pomocou šablóny Romax z www.themesline.com