Práce

Naše združenie vzniklo v roku 2008. Od tohto času sa snažíme postupne obnovovať a konzervovať hradný komplex.

Vaša pomocná ruka pri prácach priamo na hrade, alebo iným spôsobom je vždy vítaná.

Kultúra

Počas sezóny organizujeme workshop a niekoľkokrát sme sa zapojili do celoslovenskej akcie Noc hradných zrúcaním, kedy sme na hrad zavolali hudobníkov, sokoliarov, tanečníkov, no taktiež iné formy kultúry.

Hrad

História hradu je bohatá siaha do stredoveku, no osídlenie hradného kopca a jeho využívanie na obranné účely je o mnoho staršie.

Jeho príbeh je poprepletaný a tak môžeme stopy po jeho príbehu nájsť aj na ďalších miestach.

APLIKÁCIA
HEARPOINT

Murujeme ostošesť, ale to nie je zďaleka všetko! V spolupráci s Hearpoint sme pre vás pripravili niekoľko krátkych audio nahrávok o našom hrade.

Viac

NOC HRADNÝCH
ZRÚCANÍN

Letné chvíle si treba užiť a vychutnať. Preto sme sa aj tento rok zapojili do akcie Noc hradných zrúcanín.

Viac

2%
Z DANE

Pre prípad, že by Ste chceli prispieť formou dvoch percent na obnovu hradu, tu nájdete všetko potrebné.

Viac
Pamäť je miestnosťou pokladov mysle a práve v pamiatkách sú tieto poklady ukryté. (Thomas Fuller 1865 - 1951)

© 2014 | Združenie hradu Bystrica

Vytvorené pomocou šablóny Romax z www.themesline.com